top of page

היוזמה לביטחון וזכויות האדם

תקריב סיכה ילבז - גוון קרמי חדש.jpg
שתפו ברשתות!
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

אנו שמחים להודיע על פרויקט חדש מבית הברית הישראלית - היוזמה לביטחון וזכויות האדם.

היוזמה מבקשת להתמודד עם החסם מספר אחת בפני קידום אג'נדת זכויות האדם בישראל: התפיסה המוטעית כאילו מתן זכויות לפלסטינים בא על חשבון ביטחונם של הישראלים. כזו התפיסה הרווחת לא פלא שחששות ביטחוניים גואים ללא מענה והופכים להקצנה מסוכנת שאת תוצאותיה אנו חווים. את התפיסה הזו מצאנו במחקר עמדות שביצענו ומכאן צמח הרעיון של היוזמה: לקדם את הידע המקצועי המלמד כי זכויות האדם תורמות לביטחון וכי פגיעה בזכויות האדם פוגעת בביטחון ומרחיבה את הטרור. כארגון המהווה בית ליוזמות המקדמות שוויון, צדק ואת האינטרס הרחב של האזרחים, היה זה אך טבעי מבחינת הברית הישראלית להיות בית ליוזמה שמקדמת דאגה לביטחון של כולנו המשולבת בעמידה בעקרונות של זכויות האדם.

היוזמה היא התארגנות המשלבת בכירים לשעבר בגופים ביטחוניים וסוכנויות מודיעין וסיכול (למשל סגן ראש המוסד לשעבר, אלוף במיל' עמירם לוין ואלוף במיל' עמרם מצנע), חוקרות וחוקרים בתחום הטרור, האלימות הפוליטית ותחומים משיקים נוספים (למשל חוקר הטרור, פרופ' ערן שור, מאוניברסיטת מקגיל בקנדה), ופעילות ופעילי זכויות אדם (למשל מולי מלקאר, מנכ"לית אמנסטי ישראל). היוזמה מקיימת תחקירים עצמאיים ומקדמת ידע מקצועי קיים על אודות הקשר בין זכויות אדם וביטחון מול מקבלי החלטות והציבור הרחב, ומעורבת גם בחינוך לצעירים. סייעו לנו!

תרומה
bottom of page