top of page

היינו פליטים ואנחנו לא נעמוד מנגד

עם הפלישה הרוסית לאוקראינה עשרות אלפי פליטים הגיעו לישראל במטרה למצוא

בה מקלט. הפליטים שהגיעו לארץ מצאו את עצמם מתמודדים עם המדיניות הנוקשה של המדינה בה נדרשו הפליטים וקרוביהם בארץ להעמיד ערבות על סך 10,000 שקלים לכל פליט. לאחר ביקורת ציבורית גדולה ומאבק שונה המתווה הראשון וישראל הגבילה את מכסת הפליטים שיכולים להכנס בשערייה.

 

׳בברית הישראלית׳ התגייסנו מיד עם הגעת הפליטים הראשונים להשיג את כספי הערבות הנדרשים עבור כל פליט, עזרנו ביעוץ משפטי ונתנו פתרונות פרטניים לכל פליט שנזקק לעזרתנו. ביחד עם עשרות מתנדבים ומאות תורמים הצלחנו לעזור למאות פליטים ומשפחות להכנס למדינת ישראל. 

 

בנוסף חשפנו לציבור את הקשיים איתם מתמודדים הפליטים והיחס שהם מקבלים עם כניסתם לארץ, הפעלנו לחץ על מקבלי ההחלטות שהוביל לשינוי תהליך קליטת הפליטים עם הגעתם לישראל. 

bottom of page